Pomysł, by najmłodsi chronili starsze pokolenie jest nieetyczny

Karolina Elbanowska deklaruje sprzeciw