Liberalne publikacje przekłamują rzeczywistość, odchodzą od logiki i spójności

Dr Justyna Melonowska o myśli konserwatywnej i liberalnej w dzisiejszym świecie.