Jan Paweł II przekazywał tysiące lirów z prywatnego konta na pomoc bezdomnym

Ks. Witold Sulczyński o pomocy Jana Pawła II i kardynała Stanisława Dziwisza ubogim osobom w Gruzji oraz o postaci śp. Jeana Vaniera i sytuacji gospodarczej w Gruzji.

Deklaracja LGBT+ to promocja antynorm i postaw, które prowadzą do degradacji człowieka

Abp Henryk Hoser mówi, że większość chrześcijan jeszcze nie zrozumiała i nie wypełniła nauczania Jana Pawła II: „Wszystko jeszcze jest do zrobienia, ale czas działa na niekorzyść” – mówi, podkreślając przy tym, iż część mediów przyczynia się do nauki postaw, które są odmienne od tych propagowanych przez papieża-Polaka.

Żyjemy w świecie dezorientacji moralnej

Ks. prof. Paweł Bortkiewicz o swoim tekście dotyczącym Jana Pawła II. Duchowny uważa, że Polska obecnie potrzebuje wrócić do nauk Jana Pawła II i pamiętać, że prawdziwa wolność to taka, która jest oparta o dekalog.