Naoczny świadek bombardowania Wielunia o tragedii i ucieczce z miasta

Józef Stępień – naoczny świadek bombardowania Wielunia w dniu 1 września 1939 r.