Drastycznie ubywa wody w Polsce, wyraźnie obniżają się jej zasoby gruntowe

Józef Bednarz