„Solidarność“ i stan wojenny

Rozmowy Niedokończone i zaproszeni goście. Dr Krzysztof Osiński, Instytut Pamięci Narodowej – delegatura w Bydgoszczy; Bogusław Gołąb, członek Prezydium Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność“; Janusz Olewiński, przewodniczący Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Internowanych; Jerzy Zacharow, przewodniczący Stowarzyszenia Internowanych „Ziemia Zamojska“.