Rolnicze niepokoje

Jerzy Chróścikowski, Grzegorz Cymiński – Polski Punkt Widzenia