Od jarmułki do krzyża

Rozmowy Niedokończone – Jean – Marie Elie Setbon, Żyd, nawrócony na chrześcijaństwo