Auschwitz – miejsce kaźni Polaków!

Kto niszczy pamięć o pomordowanych Polakach? Jerzy Klistała