Poza IPN nikt praktycznie tematem podziemia antykomunistycznego się nie zajmuje

Jarosław Szarek – prezes Instytutu Pamięci Narodowej