Piętnaście lat Polski w Unii Europejskiej – podsumowanie

Rozmowy niedokończone i goście: Witold Waszczykowski, Minister Spraw Zagranicznych w latach 2015–2018; pos. Jarosław Sellin, Wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego