Czy mąż stanu był antysemitą?

Roman Dmowski a SPRAWA POLSKA.