Teoria informacji i praktyka chaosu?

Paweł Kaczor i Jarosław Faliński