Wałęsa niszczył ludzi „Solidarności” w imię ambicji lub z inspiracji SB

Jan Karandziej