Czy senat zatrzyma „dobrą zmianę”?

Jan Maria Jackowski, Jan Filip Libicki, Joanna Miziołek i Jakub Maciejewski