Zagrożenie w Gdańsku można było zmniejszyć

Nadkom. Dariusz Loranty