„Morderca, morderca!” Okrzyki na spotkaniu z ministrem zdrowia

Jakub Marciniak i Karol Pęczek komentują!