Z poszukiwaczy-pasjonatów robi się przestępców. To jest chore!

Ilekroć myślimy o poszukiwaczach skarbów, wyobrażamy sobie Indiana Jonesa i jego filmowe przygody. Niewielu z nas wie, że w Polsce również mamy poszukiwaczy. Nie znaleźli „kryształowej czaszki”, czy „Złotego miasta”, ale dzięki swojej pasji ocalili od zniszczenia niezliczoną ilość: zabytków, skarbów, depozytów i uratowali tysiące zapomnianych historii.