Każdy dzień zwłoki to kolejne trzy ofiary

Jacek Januszewski