Epidemia HIV w Polsce?

Dlaczego rząd z tym nie walczy?