Dobro wspólne a polityka

Rozmowy Niedokończone – prof. Henryk Kiereś