Bezpieczeństwo dzieci na polu edukacji

Barbara Nowak, Małopolski Kurator Oświaty; Grzegorz Wierzchowski, Łódzki Kurator Oświaty