Kim był prymas Stefan Wyszyński podczas powstania warszawskiego?

Grzegorz Polak