Grzegorz Górny: katolicyzm stanowi skuteczną szczepionkę antytotalitarną

Historia Kościoła Katolickiego owiana jest wieloma mitami i legendami, które bardzo często nie mają pokrycia z faktami. Jednym z najbardziej tajemniczych i pilnie strzeżonych miejsc, które kryją historię kościoła, ale również historię całej ludzkości jest Archiwum Watykańskie, której przez wiele wieków zamknięte było dla historyków.