Rocznica powstania Izraela to smutna rocznica

Grzegorz Ćwik