Cały czas podejmowane są próby przerzutu do Polski

Gen. Jarosław Szymczyk: Gdyby nie ogrodzenie na granicy polsko-białoruskiej, skuteczność służb byłaby nieporównywalnie mniejsza