Użytkowanie wieczyste mieszkań do likwidacji?

Gabriela Masłowska – Polski Punkt Widzenia