Media czują się przymuszone do formułowania komunikatów w sposób sensacyjny

Filip Gołębiewski