Eurokonstytucja i likwidacja granic!

Koniec niepodległości Polski?