Rok Stanisława Moniuszki

Elżbieta Stanisława Janowska-Moniuszko w Polskim Punkcie Widzenia