75. rocznica wyzwolenia Auschwitz

Jan Żaryn: słowa prawdy są światu potrzebne