Koniec użytkowania wieczystego

Paweł Lisiecki w Polskim Punkcie Widzenia