PO ma twarz Jachiry?

„Jachira to twarz połączonego Schetyny (..) i bananowego towarzystwa”