Noszenie maseczek powoduje problemy z oczami

Powstała jednostka chorobowa.