Trybunał Strasburski a wolność religijna chrześcijan

Dr Marta Osuchowska – adiunkt w Katedrze Prawa Wyznaniowego i Konkordatowego Wydziału Prawa i Administracji UKSW w Warszawie.