Polacy w łagrach sowieckich 1944-1956

Dr hab. Dariusz Rogut – Dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi