Jak zatrzymać nastawienie służb mundurowych?

Policja przejdzie na stronę Polaków?