Nie ma realnego zagrożenia dla Polski? Zadziwiający dekret!

Andrzej Zapałowski