Tożsamość chrześcijan we współczesnej Europie

Prof. dr David Engels – historyk, profesor Instytutu Zachodniego w Poznaniu