„Spustoszenie po tym jest niebywałe”

Była pełna inwigilacja.