Jachira jest mało twórcza

Rafał Ziemkiewicz i Sławomir Jastrzębowski o chamstwie w polityce