Nakłanianie Brazylii do redukcji emisji CO2 łamie porozumienie paryskie

Prof. Jan Szyszko w radiu WNET