Ukraina jest chyba tym miejscem, w którym teraz Pan chce być najbardziej

Bp Edward Kawa