„Postawimy na energię z biomasy”

Janusz Kowalski zapowiada rozwój tego sektora i ustawę pozwalającą finansować inwestycje wykorzystujące ten surowiec.