Instytucje finansowe i Big Tech muszą się dostosować do zmian zachodzących na świecie

Tomasz Wróblewski