Wszyscy zbiedniejemy?

Dr Sławomir Mentzen – KONTROLA PRYWATNYCH KONT przez URZĘDY.