Rozbrojenie czy racjonalizacja?

Bartosz Saramak o prawie do posiadania broni palnej w Polsce