Stan środowiska pogorszył się na tyle, że w Bałtyku znikają żywe organizmy

Marcin Buchna – prezes stowarzyszenie Naszej Ziemi