Czy dojdzie do asymilacji Ukraińców?

Artur Dziambor