Jan Olszewski zasłużył się w dziejach Polski i uważam go za męża stanu

Artur Kłus – pisarz, autor książki pt. „Premier. Jan Olszewski”